Türkiye’deki Girişimciler İçin Hizmetlerimiz

Türkiye’deki girişimciler için hizmetlerimiz mevcuttur.

Bütün bu bilgileri Alman Ticaret Odası İstanbuldan da alabilirsiniz, Randevular zor olsa da.

AB dışında bulunan ve Almanya’ya yatırım amaçlı gelmek isteyen Türk girişimciler için Almanya Schengen vizesi zorunluluğu istemektedir. Uygulamada buna ticari vize (Businessvisum) denilmektedir. Bu vizeyi Türkiye’de ticari faaliyet yürüten kişilerin alması mümkündür. 180 gün içinde 90 gün olarak verilen vize ile bu zaman içerisinde Almanya’da;

 • Kurulacak şirketin ana sözleşmesini,
 • Alman bir noter üzerinden mahkemelerdeki ticaret sicile şirket kaydının yapılmasını,
 • Veya ruhsat dairesine ruhsat bildirimde bulunulmasını,
 • Bir şirket/işletmenin kuruluşu için gerekli banka hesabı açmak, şirketin/işletmenin kullanacağı işyeri, depo benzeri yerlerin kira sözleşmelerini yapmak,
 • İş ortakları ve/veya iş bağlantısı yapılacak kişiler/firmalarla görüşme, pazarlık ve nihayetinde sözleşmeler yapılabilir.

Bu tür verilecek vize sadece Almanya’ya yatırım yapmayı ve şirket kurmayı kapsar.

Bu vize için Alman konsolusluklarının istediği belgeler;

 • Almanya’da kurulu bir şirketten davet mektubu . Bu durumda sadece şirket kuruluşu için verilen böyle bir davet mektubu örneğin kurulu bir Alman şirketinde pay devri alınması halinde olduğu gibi ileride Almanya’da oturum amaçlı istenecek belgelere de eklenebilir. Alman konsolosluklarında bu konu ve gerekli belgelerle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Türkiye’de kurulu şirket veya işletmenin ticaret sicil kaydı ve idare merkezini ,başvuru tarihine kadar hangi ticari faaliyetleri yürüttüğünü gösterir belgeler. Kural olarak burada şirket veya işletmenin son 3-6 aylık banka hesap hareketlerini gösterir hesap ekstreleri istenmektedir.
 • Kişi şirket işçisi ise işverenin işçi hakkında ve yürüttüğü işlerle ilgili vereceği bir yazı ile gerçek seyahat planı.
 • Almanya’ya seyahatin giderlerinin nasıl karşılandığına ilişkin belgeler. Örneğin otel rezervasyonları, uçak biletleri gibi.
 • En az 30.000 Euro limitli Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi.

Bu belgeler verildiğinde Alman konsolosluğu belgeleri inceleyip yeterli gördüğü halde Schengen Ticari Vizesini verecektir.

Ancak burada şunu hatırlatmak gerekir ki, alınan her Schengen ticari vizesi ileride alınacak Almanya’da oturum için bir garanti teşkil etmez. Onun şartları aşağıda da değineceğimiz gibi daha farklıdır. Yetkili makam Almanya’da oturum başvurusu incelemesinde ayrıca Alman İkamet Kanunu’nun (Aufenhaltsgesetz) 21 inci maddesindeki şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmekte ve ona göre bir karar vermektedir. Bu kanunda yabancı girişimci oturumu için istenen Almanya çapında en az 250.000 Euro yatırım ve en az 5 işçi çalıştma şartı 2012 yılında yapılan kanun değişikliği ile kaldırılmıştır.

Bahsedilen bu maddeye göre Almanya’da ticari iş yapan yabancılara oturum verilebilir. Dikkat edilirse “verilir” denmiyor, “verilebilir” diyor. Yani bu konu büyük ölçüde idari makamların takdirinde kalmaktadır. Ancak bunun için maddede bazı şartlar sıralanmaktadır. Bunlar;

 • Yapılacak yatırımın/işin ekonomik bir gereksinimi veya bölgesel bir ihtiyacı karşılıyor olması,
 • Yapılacak yatırımın / işin Alman ekonomisine artı bir değer katması,
 • Yapılacak yatırımın sermayesinin ya kişinin kendisinin koymasının veya kredi yolu ile temin etmesinin garanti olması gerekmektedir.

Bu şartların yerine getirilip getirilmediği tabi olarak idari memurun uzmanlık alanı değildir ve bu konuda mutlaka yetkili kamu veya özel kuruluşlardan görüş alması ve bazı belgeler istemesi gerekmektedir. İşte burada girişimci Türk vatandaşı bir yatırım ve iş planı (Businessplan), iş konsepti, sermaye ve mali plan, firma profili, tahmini kâr-zarar planı, özgeçmişini gösteren CW belgesi hazırlamalı ve sağlık sigortasını belgelendirmelidir.

Bizim tavsiyemiz tüm bu işlemleri Almanya’da konunun uzmanı bir kişiyle beraber hazırlanması ve yine bu kişi aracılığı ile nihayetinde hazırlanan belgelere göre kurulacak şirket/işletmenin tahmini olarak piyasa gerçekliğine uyup uymadığı, yürütülüp yürütülemeyeceği, 21 inci maddedeki şartları yerine getirip getirmediği hususunda Alman Sanayi ve Ticaret Odalarından (Industrie-und Handelskammer) görüş (Stellungsnahme) alınması halinde girişimci oturumu almak daha kolay olacaktır.

45 yaşından büyük olan girişimciler ayrıca emeklilik durumlarını garantiye alan bir sigortayı veya malvarlığını belgelendirmek zorundadırlar.

Kısacası Almanya’da şirket kurmak, kurulu bir şirketi devralmak veya kurulu bir şirkete ortak olmak isteyen girişimciler bu işlemleri kendileri yapabilecekleri gibi, verecekleri vekaletname ile Almanya’daki bir avukata da yaptırabilirler.

Biz size nasıl yardımcı olabiliriz

 1. Şirket kurulması için gerekli Noter’i temin ederiz Şirketin kurulması için gerekli Ana sözleşmeyi hazırlarız
 2. İş Konseptiniz varsa Tercüme ederiz yoksa hazırlanımda yardımcı oluruz
 3. Vize başvurusu süreci ve sonraki Oturum müsadesi için gerekli bir Avukat bulmakta yardımcı oluruz.
 4. Maliyeye başvuruları Vergi numarası alımı ve genel Şirketin Muhasebesini yaparız.

Bütün bunların bir ücreti vardır fakat o sizin almış olduğunuz rakamların çok altındadır.

Iletisim bilgileri

Mehmet Koç
Koc Muhasebe Danismanlik ve Hizmet Bürosu

Oranienstraße 55
10969 Berlin
Tel   0049 30 690 40 390
Fax  0049 30 690 40 392

Almanya’da Şirket Kuran Türk Girişimciler Oturum Alabilecek

Almanya’da yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklu müteşebbislere girişimci oturumu için öngörülen en az 250 bin Euro’luk yatırım ve en az 5 çalışan istihdamı şartı 2012 yılında kaldırıldı. Değişiklikten sonra yatırımın gerekliliği/bölgesel faydası, katma değer oluşturması ve finansmanının garanti edilmesi şartlarının yerine getirilmesi yeterli oluyor.

Türk girişimcilerin oturum şartı aranmaksızın Almanya’da şirket kurabilecekleri gibi yasal şartları uygunsa girişimci oturumu alma haklarının da olduğunu açıkladı.

Bir Türk vatandaşının veya başka bir yabancı kökenlinin Almanya’da oturumu ve herhangi bir yatırım miktarı sınırlaması olmadan dilediği bir şirket türünü, işletmesini kurabileceği gibi kurulu bir şirketi veya işletmeyi devralabileceğini, herhangi birine ortak olabileceğini, Alman mevzuatında buna engel herhangi bir hüküm bulunmadığını söyledi.

Almanya’da şirket kuran, kurulu bir şirkete ortak olan veya bir şirketi devralan bir Türk girişimci Schengen girişimci vizesi (Businessvisum) ve/veya girişimci oturumu alabiliyor. Almanya’da iş kurmak amacıyla alınması gerekli Schengen ticari vizesi istenilen belgelerin ibrazı ile Türkiye’deki Alman konsolosluklarınca 180 gün içinde 90 gün olarak veriliyor.

Alınan her Schengen ticari vizesi ileride alınacak Almanya’da oturum için bir garanti teşkil etmiyor. Bunun için yetkili makam Almanya’da oturum başvurusu incelemesinde ayrıca Alman İkamet Kanunu’nun (Aufenhaltsgesetz) 21. maddesindeki şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyor. Alman İkamet Kanunun 21. maddesinde, yapılacak yatırımın/işin ekonomik bir gereksinimi veya bölgesel bir ihtiyacı karşılıyor olması, yapılacak yatırımın/işin Alman ekonomisine artı bir değer katması ve yapılacak yatırımın sermayesini ya kişinin kendisinin koymasının veya kredi yolu ile temin etmesinin garanti olması şeklinde üç şart aranıyor.

Girişimci Türk vatandaşı bir yatırım ve iş planı (Businessplan), iş konsepti, sermaye ve mali plan, firma profili, tahmini kâr-zarar planı, özgeçmişini gösteren başvuru belgesi hazırlıyor ve sağlık sigortasını belgelendiriyor. Alman yabancılar dairesi bu belgelere göre 21. maddedeki şartları yerine getirilip getirmediği hususunda Alman Sanayi ve Ticaret Odaları’ndan (Industrie-und Handelskammer) görüş sorabiliyor.

Girişimci oturumu için isteyen müteşebbislerden talep edilen Almanya çapında en az 250 bin Euro’luk yatırım ve en az 5 çalışan istihdamı şartlarının 2012 yılında yapılan kanun değişikliği ile kaldırıldı „Ancak unutmamak gerekir ki, bütün bunlara rağmen oturumu verip vermeme konusu tamamen idarenin takdirindedir.“ uyarısında bulunuyor.

Almanya’da Limited (GmbH), Anonim (AG), Kommadit (KG) e adi şirket (GbR) türlerinin kurulabileceği gibi Türkiye’deki şirketin şubelerinin ve ticari temsilciliklerinin de açılabilir Almanya’da hazır kurulu bir şirketin de devralınabileceğini. Yinede şirket veya işletmeler en az bir kişi ile birlikte birden çok ortak tarafından kurulabiliyor ve kuruluş işlemlerini kişiler kendileri yapabildikleri gibi Türkiye’den usulüne uygun verdikleri vekâletname ile Almanya’da yürütebiliyorlar.

Daha fazla bilgi icin ekteki makaleyi inceleyebilirsiniz: http://www.almanyakonsoloslugu.com/almanya-yatirimci-vizesi